Vysielacie časy a štruktúra

 VYSIELACIE ČASY A ŠTRUKTÚRA DTV.

Nová programová a vysielacia štruktúra Dúbravskej televízie od 1.1.2020.

Dúbravská televízia  vysiela 24 hodín denne a to 12 hodín obrazové vysielanie, zvyšných 12 hodín vysielania pozostáva z videotextového vysielania. Obrazové vysielanie je vyrábané a vysielané od 1.1.2020 v cykle 1 premiéra týždenne a to  v stredu  o 18.00 hod. a následne v 84 reprízach v priebehu týždňa.

Vysielacie časy obrazového vysielania Dúbravskej televízie od 1.1.2020 :

06.00 – 07.00, 08.00 – 09.00, 09.00 – 10.00, 10.00 – 11.00, 12.00 – 13.00,14.00 – 15.00, 16.00 – 17.00, 18.00 – 19.00 v stredu premiérové vysielanie, 20.00 – 21.00, 22.00 – 23.00, 23.00 – 24.00, 24.00 – 01.00

Hodinové vysielacie bloky pozostávajú spravidla z dvoch typov programov a to Dúbravského magazínu a Témy. Dúbravský magazín informuje najmä o aktuálnom spoločenskom, politickom, kultúrnom, športovom a inom dianí v Dúbravke formou spravodajského a informačného charakteru. V Téme sa venujeme,ide najmä o rôzne publicistické programy informatívneho, analytického, náučného a poznávacieho charakteru o významných alebo zaujímavých Dúbravčanoch, minulosti alebo súčasnosti Dúbravky. Obľúbenou súčasťou témy sú aj príspevky od našich partnerských televízií alebo z tvorby iných producentov, ktoré získavame na základe vzájomnej výmeny programov.

 Premiérové vysielanie v týždni v stredu o 18.00 hod. 

Počas tzv. prázdninového vysielania v priebehu júla a augusta sú v repríze vysielané najzaujímavejšie šoty vyrobené v predchádzajúcom období z dôvodu nižšej sledovanosti a úspory nákladov na ich výrobu. Tento postup je zaužívaný v podstate od začiatku vysielania a je obvyklý aj pre iné a to i celoslovenské TV. Prázdninové vysielanie prebieha v režime 1 premiéry týždenne a to v stredu o 18.00 hod..

Do bloku obrazového vysielania sú zaraďované aj reklamné spoty, rozhovory alebo iné formy audiovizuálnej reklamy.

Zvyšných 12 hodín vysielania predstavuje videotextové vysielanie, ktoré pozostáva z oznamov a platenej inzercie. Grafické vizuály v priemernej dĺžke 30 sek sa zopakujú cca 2 – 3x za hodinu 12 krát denne. Verejno-prospešné videotextové oznamy sa vysielajú bezplatne. Ide najmä o oznamy ordinačných hodín lekárov, zubárov a pohotovostnej služby, oznamy o výročných schôdzach Jednoty dôchodcov, Červeného kríža, školských podujatí, oznamy MÚ, otváracie hodiny potravín, lekární, prípadne iných akcií, ktorých cieľom je služba obyvateľstvu, alebo má charitatívne poslanie. Platená videotextová reklama sa realizuje na základe cenníka.

Vysielacie časy videotextu od 1.1.2020:
01.00 – 06.00, 07.00 – 08.00, 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00, 15.00 – 16.00, 17.00 – 18.00, 19.00 – 20.00, 21.00 – 22.00