Reklama

Audiovizuálna reklama

Reklama / audiovizuálna reklama

Audiovizuálna reklama je reklama vysielaná ako súčasť obrazového vysielania pozostávajúceho najmä z publicistických relácií vo forme hodinového bloku vysielania.
Reklamný spot, rozhovor alebo iná forma reklamy je súčasťou hodinového bloku obrazového vysielania a môžeme ním osloviť cca 39. 000 obyvateľov MČ Dúbravky a 7. 000 obyvateľov MČ Lamač.
Cyklus týždňového vysielania začína vždy v utorok a piatok premiérovým vysielaním o 18.00 hod. a opakuje sa v 83 reprízach. Divák tak uvidí reklamu 12 krát denne t.j. 84 krát za týždeň.Nespornou výhodou takejto reklamy je najmä jej mnohonásobné a dlhodobé opakovanie, cieľová skupina a výhodná cena. Vzhľadom k objemu a spôsobu platby a pri stabilných a dlhodobejších zákazníkoch, poskytuje DT s.r.o. individuálne zľavy.

Videotextová reklama

Reklama / videotextová reklama

Video textová reklama môže spropagovať tovar, aktivity a služby 365 dní v roku vo forme grafických vizuálov v dĺžke 30 sek. Video textová reklamná inzercia môžu obsahovať fotografie, náčrty, modely, ale aj grafické symboly a logá, telefónne čísla, adresy, odkazy a pod. 
Video textová reklama môže osloviť cca 39. 000 obyvateľov MČ Dúbravky a 7. 000 obyvateľov MČ Lamač.