KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHOZBORU V BRATISLAVE SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021 15.02. – 31.03.2021

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHOZBORU V BRATISLAVE
SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV 2021
15.02. – 31.03.2021
WWW.SCITANIE.SK
upozorňuje seniorov
, aby boli obozretní vočineznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonickyalebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc prielektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,
odporúča seniorom
:
aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickomsčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp.známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorýmdôverujú,
aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby dosvojich príbytkov, tiež osoby ktoré nepoznajú, príp.osoby, ktoré ich navštívili sami (bez ich kontaktovania)im ponúkajú pomoc pri sčítaní,
žiada seniorov
, aby v prípadoch, kedy vzniknepodozrenie z podvodného konania neznámymi osobamikontaktovali políciu na čísle
158
.
BRATISLAVSKÁ POLÍCIA:
1.
2.
WWW.SCITANIE.SK
osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčítastacionárny asistent alebo
telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum a požiadali o pomoc prisčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilnýchasistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú povinne preukazovaťpreukazom). Pri tomto sčítaní je žiaduce, aby si dohodli presný časpríchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránilipodvodníkom kontaktovanie ich osoby napr. pod legendou mobilnéhoasistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nichpeniaze, prípadne zneužiť doklady totožnosti
aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať zamobilných asistentov a predstierať tak pomocobce/mesta pri asistenčnomsčítaní
Asistenčné sčítanie
bude pravdepodobne prebiehať v dobe od
01. apríla do 31.októbra 2021
stacionárnymi asistentmi
na zriadených kontaktných miestach obce/mesta, alenajmä
mobilnými asistentmi
, ktorí by iba na základe telefonickej žiadosti maliprísť vykonať sčítanie priamo do obydlia.
BRATISLAVSKÁ POLÍCIA:

vyzýva seniorov
, ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo s pomocousvojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní:

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *