Kontajnery

Harmonogram pristavenia VKK na odvoz odpadu

Obdobie od 31.03.2021 do 22.04.2021

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko, s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Obdobie:             31.03.2021 – 30.04.2021
Dátum: Deň Miesto pristavenia
31.3.2021 Streda Ušiakova 14 pri MŠ
31.3.2021 Streda Gallayova 49 – Pri kríži roh ulíc
8.4.2021 Štvrtok Bujnákova 3-5 pri bytovom dome
8.4.2021 Štvrtok Bazovského 19 pri bytovom dome
15.4.2021 Štvrtok Bagarova 22 pri bytovom dome
15.4.2021 Štvrtok Galbavého 2 pri bytovom dome
    22.4.2021 Štvrtok Landauova 30 pri bytovom dome
22.4.2021 Štvrtok Batkova 7 pri bytovom dome

 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov – fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.) V prípade že takúto činnosť zistíme budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako
pneumatiky, elektroodpad, baterie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

Odberateľ:           Miestny úrad Bratislava – Dúbravka
Obdobie:             26.04.2021 – 30.04.2021
Dodávateľ:          FCC Slovensko, s.r.o.
1.       Lokalita 26.4.-28.4.2021; pristavenie 26.4.2021, dňa 28.4.2021 odvoz kontajnerov z lokality č. 1
Dátum: Poradie Deň Miesto pristavenia
26.04.2021 1 Pondelok Drobného – Sekurisová ulica roh ulíc
26.04.2021 2 Pondelok Pod záhradami 40 – parkovisko
26.04.2021 3 Pondelok Ožvoldíkova 4-6 parkovisko pri byt. dome
26.04.2021 4 Pondelok Homolova 6 pred bytovým domom
26.04.2021 5 Pondelok Nejedlého 17 pri bytovom dome
26.04.2021 6 Pondelok Žatevná – pri požiarnej zbrojnici
26.04.2021 7 Pondelok Saratovská 17 parkovisko
26.04.2021 8 Pondelok Sch. Trnavského 18 pri bytovom dome
26.04.2021 9 Pondelok Repašského 1 – parkovisko
26.04.2021 10 Pondelok Sokolíkova 11 roh Bujnákovej ulice
26.04.2021 11 Pondelok Drobného 24 pri bytovom dome
26.04.2021 12 Pondelok Tranovského 55 pri bytovom dome
26.04.2021 13 Pondelok Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie
26.04.2021 14 Pondelok Pri kríži 32 – parkovisko
26.04.2021 15 Pondelok Koprivnická 11
2.       Lokalita 28.4.-30.4.2021; pristavenie 28.4.2021, dňa 30.4.2021 odvoz kontajnerov z lokality č. 2
28.04.2021 16 Streda Húščavova 1-3  – parkovisko
28.04.2021 17 Streda Tranovského 14 – 16 pri bytovom dome
28.04.2021 18 Streda J. Alexyho 5-9 parkovisko pri byt. dome
28.04.2021 19 Streda Saratovská 1-3 pri bytovom dome
28.04.2021 20 Streda Cabanova 19 – parkovisko pri garážach
28.04.2021 21 Streda Bullova 25 – Damborského 1 parkovisko
28.04.2021 22 Streda Beňovského 16 pri bytovom dome
28.04.2021 23 Streda V. Valachovej 2
28.04.2021 24 Streda Bagarova pred budovou VÚB banky
28.04.2021 25 Streda Landauova 8
28.04.2021 26 Streda Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc
28.04.2021 27 Streda Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa
28.04.2021 28 Streda Hanulova 9 pri bytovom dome
28.04.2021 29 Streda Nemčíkova 1 – parkovisko
28.04.2021 30 Streda K Horánskej studni pri ihrisku

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *