Naši spolupracovníci

O NÁS / NAŠI spolupracovníci :

prokurista Dúbravskej televízie, s.r.o.– Ing. Rastislav Bagar
produkcia, marketing – Dr. Jiří Olejník
redaktor – Juraj Vodila, Mgr. Ernest Fulmek
redaktorka – Mgr.Art.Natália Kajzerová, Mgr. Daniela Šoporová, 
redaktor, kameraman, strih – Mgr.Art.Radoslav Kubička, Dr. Jiří Olejník
kameraman –  Jiří Olejník, Daniela Grácová,Ivan Papán

Ďalší spolupracovníci :

Websprávca – Lukáš Vladovič