LOTOS

O NÁS / LOTOS

DT je členom spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska LOTOS so sídlom v Martine, ktorý združuje viac ako 40 lokálnych a regionálnych televízií z celého Slovenska. Lotos okrem iného každoročne organizuje prehliadky tvorby týchto TV tzv. workshopy, na ktorých majú možnosť predviesť to najlepšie zo svojej tvorby a zároveň si vymeniť skúsenosti zo svojej práce. Členské TV si tiež vymieňajú svoje programy a tým nielenže si spestrujú svoje vysielanie, ale najmä umožňujú svojim divákom spoznávať nové a zaujímavé miesta a ľudí. DT pravidelne vysiela programy svojich partnerov. Od r. 2004 sa DT zúčastňuje tejto prehliadky a patrí medzi tie úspešné TV, ktoré si už odniesli nie jednu cenu:

Workshop 2004, VI. ročník

1. miesto v kategórii Reklama za spot Futbal s protifajčiarskou tématikou vyrobený v koprodukcii s Občianskym združením Stop fajčeniu

3. miesto v kategórii Dokument za program Po žltej na Devín mapujúci turistický chodník z Dúbravky na hrad Devín.

Workshop 2005, VII. ročník

1. miesto v kategórii Dokument za program Ľadové medvede (v ľudskej koži) s tematikou otužilcov. Porota ocenila okrem profesionálneho spracovania témy najmä zobrazenie pozitívnej snahy skupiny zapálených ľudí o vlastnú sebarealizáciu a posúvanie svojich vlastných možností.

Workshop 2007, IX. ročník

2.miesto v kategórii Voľná tvorba za program pre tínedžerov Haluziareň 2

3.miesto v kategórii Publicistika za príspevok Bezdomovci – vec verejná