Kompletný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 8.12.2020