Kompletný TV záznam 10. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 22.9.2020 

1. časť – Otvorenie a schválenie programu 10. zasadnutia MZ   MČ Bratislava – Dúbravka

2. časť –  Návrh na voľbu komisie na výkon dohľadu na voľbu kontrolóra.                                                      Zoznam kandidátov na funkciu kontrolóra

3. časť –  Ostatné body programu 10. zasadnutia MZ   MČ Bratislava – Dúbravka